Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Elektroiskrový vyrezávací stroj EIR EMO2 (EMO2L)


Späť na hlavné menu

Riadiaci systém EIR EMO2 (EMO2L)

Riadiaci systém stroja EIR EMO2 (EMO2L) je postavený na báze počítačov typu PC s príslušným softvérom s vlastnosťami:


 • vysoká spoľahlivosť
 • možnosť kompletnej prípravy riadiacich programov priamo na zariadení (i počas obrábania) s  ich uchovaním na disketách resp. na pevnom disku
 • zobrazenie všetkých parametrov procesu, absolútnych, programových a úsekových súradníc, dĺžky obrábacej dráhy a rýchlosti rezania na monitore počítača
 • grafické zobrazenie obrábaného aj korigovaného tvaru s  indikáciou okamžitej polohy nástroja počas obrábania
 • možnosť pokračovania v obrábaní aj po výpadku napájania z miesta, v ktorom nastal výpadok
 • ďalšie grafické funkcie (raster, lupa)
 • okrem klasického kolmého rezania a rezania s podrezom je implementované dvojkontúrové obrábanie (rezanie rozličných tvarov v spodnej rovine X,Y a hornej rovine U,V)
 • po roztrhnutí rezacieho drôtu počas obrábania možnosť odjazdu na miesto vhodné na navlečenie drôtu a automatického návratu do miesta roztrhnutia
 • meranie spotreby rezacieho drôtu (m, kg)
 • meranie rýchlosti prevíjania rezacieho drôtu
 • časové údaje, napr. čas od zapnutia stroja, celkový čas rezania, celkový čas realizácie programu, stopky
 • nový podsystém pre výpočet korekcií umožňujúci:
  • výpočet korekčnej dráhy pre riadiace programy, ktoré obsahujú netangenciálne prechody
  • výpočet korekčnej dráhy pre riadiace programy, ktoré nemajú nájazdovú dráhu kolmú na prvý úsek a ďalšie špeciálne výpočty korekčných dráh
  • ďalšie špeciálne výpočty korekčných dráh
 • výpočet parametrov pri podrezávaní (korekcia, vyklonenie vodítka …)
 • technologický postprocesor s nasledovnými vlastnosťami:
  • možnosť nastaviť technologické parametre generátora na ľubovoľný úsek programu
  • nastavenie stopu na koniec úseku, prípadne aj na ľubovoľné miesto na úseku
  • nastavenie rýchlosti obrábenia do riadiaceho programu
  • grafické funkcie
 • nočné vypnutie stroja
 • možnosť automatického nájazdu na
  • zadanú absolútnu a relatívnu súradnicu
  • okraj a roh materiálu, stred drážky a stred otvoru

Aktualizované: 20. 03. 2009