Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Produkty spoločnosti Emotek s.r.o.

Elektroiskrové (elektroerozívne) drôtové vyrezávacie stroje
Elektroiskrové (elektroerozívne) hĺbiace stroje
Špeciálne aplikácie a jednoúčelové stroje podľa zadania
Softvér

EmoCAM 2018
Inovácie riadiaceho softvéru strojov (NA VYREZÁVACÍCH STROJOCH AJ POD WINDOWS 10)

Náhradné diely

Elektroiskrové drôtové vyrezávacie stroje

Elektroiskrový vyrezávací stroj EIR EMO2 / EMO2L

Maximálna hmotnosť obrobku: 50 kg
Rozsah pohybu
suportov X x Y x Z (EMO2):

380 x 270 x 120 mm
Rozsah pohybu
suportov X x Y x Z (EMO2L):

500 x 350 x 120 mm
Vyklonenie drôtu:
Rozmery zariadenia: 2200 x 1600 x 1800 mm

Viac informácií >>


Elektroiskrový vyrezávací stroj EIR 005 D

Maximálna hmotnosť obrobku: 50 kg
Rozsah pohybu suportov X x Y x Z: 200 x 200 x 90 mm
200 x 300 x 90 mm
Vyklonenie drôtu:
Maximálne rozmery obrobku: 350 x 250 x 90 mm
Rozmery zariadenia: 2150 x 1620 x 1800 mm

Viac informácií >>


Elektroiskrový vyrezávací stroj EIR 005 C

   (rekonštruovaný stroj)
Maximálna hmotnosť obrobku: 50 kg
Rozsah pohybu suportov X x Y x Z: 200 x 200 x 90 mm
200 x 300 x 90 mm
Vyklonenie drôtu:
Maximálne rozmery obrobku: 350 x 250 x 90 mm
Rozmery zariadenia: 2150 x 1620 x 1800 mm

Viac informácií >>

<< Hore


Elektroiskrové hĺbiace stroje

Elektroiskrový hĺbiaci stroj EIH 001 B

   (rekonštruovaný stroj)
Maximálna hmotnosť obrobku: 500 kg
Maximálna výška obrobku: 400 mm
Rozsahy posuvov X x Y x Z: 400 x 300 x 400 mm
Upínacia plocha stola: 400 x 660 mm
Počet riadených osí: 3
Rozmery zariadenia: 1500 x 1950 x 2835 mm

Viac informácií >>


Elektroiskrový hĺbiaci stroj EID 5 MB

   (rekonštruovaný stroj)
Maximálna hmotnosť obrobku: 50 kg
Maximálna výška obrobku: 150 mm
Rozsahy posuvov X x Y: 150 x 150 mm
Vertikálny posuv - elektrický: 100mm
Vertikálny posuv - manuálny: 200mm
Počet riadených osí: 3
Rozmery zariadenia: 1080 x 725 x 2000 mm

Viac informácií >>

<< Hore


Špeciálne aplikácie a jednoúčelové stroje podľa zadania

Firma Emotek s.r.o.. je schopná realizovať konštrukciu a výrobu jednoúčelového zariadenia, prípadne prípravku k elektroiskrovému stroju pre automatizáciu výroby na stroji alebo pre špeciálnu aplikáciu na zákazku.

Príklad špeciálnej aplikácie: Elektroiskrový hĺbiaci stroj pre hĺbenie dutín do valcov peletovacích strojov EIH-ALV

EIH-ALV
<< Hore


Softvér

EmoCAM 2018 - CAD/CAM software pre stroje Fanuc, EIR, EIR EMO

EmoCAM 2018 je inovatívny CAD/CAM nástroj určený pre elektroiskrové drôtové vyrezávacie stroje Fanuc Alpha iC/iD, EIR a EIR EMO (prebieha vývoj ďalších postprocesorov pre stroje FANUC, AGIE, Charmilles, Hitachi). Tento softvér bol vyvinutý firmou Emotek s.r.o..


                  

EmoCAM 2018 umožňuje rýchlu a intuitívnu konštrukciu geometrických tvarov, rovnako je možné načítať geometriu z formátu DXF, alebo z existujúcich NC programov. Pre vytvorenie nového programu je potrebné už len vybrať z geometrie kontúry na rezanie, nastaviť technologické parametre kontúr a ich poradie v rezaní (k dispozícii je niekoľko typov rezných stratégií), a následne výkres exportovať do NC programu prispôsobeného pre zvolený typ rezacieho stroja. Kontrolu správnosti programu je možné vykonať pomocou integrovanej simulácie obrábania.


  


Stiahnite si demoverziu programuVýhody systému EmoCAM 2018:

 • Rýchla a intuitívna geometrická konštrukcia
  • široké možnosti štandardnej konštrukcie
  • konštrukcia pomocou výpočtu geometrie na základe zadaných rozmerov
 • Pohodlná tvorba dvojkontúrových telies
  • práca s viacerými nezávislými rovinami
  • jednoduché priradenie hornej a dolnej kontúry, a zodpovedajúcich bodov kontúr
  • interaktívne 3D prezeranie telies
 • Jednoduché a priamočiare vytvorenie NC programu
  • rýchly výber kontúr z geometrie
  • zadanie technológie rezania pre všetky kontúry alebo osobitne
  • vytvorenie poradia rezania - k dispozícii niekoľko typov rezných stratégií
  • následný export rezania do NC programu
  • možnosť vytvárania programov s viacerými mostíkmi na telese
 • Integrovaná simulácia rezania
  • Interaktívne sledovanie postupu rezania NC programu
 • Jednoduché a používateľsky prívetivé prostredie
  • všetky funkcie integrované v jednom okne aplikácie
  • možnosť práce s viacerými výkresmi súčasne
  • ľahký a pohodlný pohyb vo výkrese
  • rôzne hladiny výkresu (úseky, kóty, kontúry, atď..)
 • Rýchle oboznámenie sa s programom
  • systém interaktívnej pomoci v programe
  • prehľadná používateľská príručka

<< Hore


Inovácie riadiaceho softvéru strojov

Inovácia riadiaceho systému stroja predstavuje najmä rozšírenie jeho funkcií. Naša firma neustále pracuje na zdokonaľovaní riadiacich systémov pre stroje EIR 002, EIR 003, EIR 005, EIR 008, EIH 001 B a EID 005M.


a) Upgrade riadiacich systémov elektroiskrových drôtových rezačiek EIR 002, EIR 003, EIR 005, EIR 008

 • Nový softvér riadenia už aj pod WINDOWS 10

  • komfortná práca v prostredí Windows s využitím všetkých jeho možností. Aj počas rezania je možná akákoľvek práca s Windows.
  • možnosť prenášať pracovné súbory aj cez sieť z pracoviska prípravy programov
  • nové efektívne funkcie a výpočty, zaznamenávanie a zobrazovanie dôležitých pracovných bodov
  • zo zaznamenaných bodov je možné zobraziť a zapísať stred dvoch bodov, stred troch bodov, uhol priamky z dvoch bodov, roh zo štyroch bodov
  • nové pohodlné polohovanie v osiach len pomocou klikov myši, prehľadné zobrazenie pracovnej plochy, aktuálnej polohy a rezaného tvaru na nej
  • možnosť nájazdu na zaznamenaný bod len jedným klikom myši
  • možnosť nastavenia bodov zastavenia klikom myšou na grafike rezaného tvaru
  • samozrejmosťou je možnosť prípravy programov napríklad na systéme EmoCAM 2018

 • Nový softvér spracovania korekcií tvaru

  • umožňuje prácu s programami, ktoré nemajú zaoblenia na rohoch a tým aj rezanie ostrých rohov
  • nájazdová a odjazdova dráha nemusí byť kolmá na prvý resp. posledný úsek programovaného tvaru a nájazd (odjazd) môže ísť aj do rohu

Tieto vlastnosti výrazne zefektívňujú programovanie vyrezávaných súčiastok, šetria čas pri príprave programu a umožňujú rezať tvary, ktoré predchádzajúce systémy rezať neumožňujú.


 • Nové funkcie riadiaceho softvéru umožňujú priamo na stroji

  • prepínanie nájazdovej dráhy (zvonka, zvnútra)
  • nastaviť zmena smeru rezania (v smere alebo proti smeru hodín)
  • nastaviť pri viacerých tvaroch v jednom programe osobitnú korekciu pre tvary s nájazdom zvnútra a pre tvary s nájazdom zvonka
  • otočenie programu o zvolený uhol
  • zaoblenie rohov tvaru tvaru, ktorý má ostré rohy (potrebné pre rezanie pod uhlom)

 • Informačné a pomocné funkcie

  • meranie časov (doba rezania, doba práce s posledným programom, celkový čas behu stroja, stopky)
  • výpočet parametrov pre rezanie pod uhlom zo zadaných vstupných údajov
  • meranie a zobrazenie rýchlosti prevíjania rezacieho drôtu
  • zobrazenie spotreby rezacieho drôtu - umožní mať prehľad o nákladoch
  • nočné vypnutie stroja - po nastavení tejto funkcie sa stroj po skončení rezania alebo aj pri akomkoľvek zastavení rezania vypne a odpojí od napájania. Ak necháte stroj bezobslužne pracovať v noci, po skončení práce sa automaticky vypne a šetrí tak energiu.

 • Nový technologický softvér

  • dáva možnosť automatizovať prácu na stroji, tým že umožní nastavovať výkon generátora na zvolených úsekoch programu (využije sa napríklad pri rezaní materiálu s meniacou sa výškou alebo na začiatku rezania pri postupnom zarezávaní do materiálu prípadne). Vhodným nastavením parametrov generátora v programe tak môžete zabrániť pretrhnutiu drôtu v kritických miestach rezu.
  • nastavenie stopu na koniec úseku, prípadne aj na ľubovoľné miesto na úseku (umožňuje automaticky zastaviť rezanie pred dorezávaním a vypadnutím vyrezaného obrobku, čím sa zabráni jeho poškodeniu a dorezanie sa môže uskutočniť za asistencie obsluhy)
  • nastavenie rýchlosti obrábania do riadiaceho programu
  • grafické funkcie na kontrolu naprogramovaného tvaru


b) Upgrade riadiacich systémov elektroiskrových hĺbiacich strojov EID 5 MB, EIH 001 B

 • nová stratégia ochrany pred defektnými oblúkovými výbojmi počas hĺbenia

 • rozšírený mód obrábania s použitím odtrhu - možnosť programovania dlhšieho odskoku po sérii kratších odskokov

 • doplnená softverová vibrácia elektródy - zlepšuje výplach v kritických miestach obrábania

 • grafické zobrazenie postupu zahlbovania počas obrábania - dáva dobrý prehľad o priebehu hĺbenia

 • grafické zobrazenie postupu planétovania - umožňuje veľmi dobre sledovať priebeh planétového obrábania napríklad pri rozširovaní dutiny

<< Hore


Náhradné diely

 • Prevíjanie a vedenie drôtu:
  • domčeky vodítok, prívody prúdu, zafírové vedenia

 • Prvky upínania:
  • upínacie stojančeky a úpinky

 • Prevíjacie elementy:
  • kladky prevíjania, motory, držiak cievky

 • Kvapalinové agregáty:
  • čerpadlá, solenoidy, filtre, deionizačné náplne
  • posuvové a prevíjacie motory

<< Hore

Aktualizované: 03. 04. 2021