Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Profil

Hlavným zameraním firmy Emotek s.r.o. od jej založenia je elektroiskrové obrábanie - elektroiskrové rezanie a hĺbenie. Firma realizuje vývoj, výrobu, rekonštrukcie a servis elektroiskrových obrábacích strojov, ale aj vývoj a výrobu jednoúčelových zariadení na základe zadania zákazníka, prevažne v náväznosti na elektroiskrové technológie.


Produkty firmy sú postavené na báze vlastného vývoja v oblasti konštrukcie a riadenia strojov. Vlastným produktom firmy je aj kompletný riadiaci a podporný softvér, ale aj softvérový systém na prípravu programov pre elektroiskrové rezacie stroje.


História

Firma Emotek s.r.o., Nové Mesto nad Váhom vznikla v roku 1994. V prvých rokoch sa firma zaoberala najmä rekonštrukciami elektroiskrových drôtových rezačiek a elektroiskrových hĺbiacich strojov domácej produkcie. Spočiatku sa rekonštruovali riadiace systémy strojov. Tým sa výrazne zvyšovala spoľahlivosť a aj technická úroveň zariadení.


Neskôr sa rekonštruovala aj výkonová elektronika a polohovacie systémy týchto strojov, čo umožnilo výrazné zvýšenie produktivity ako aj presnosti strojov. Súbežne prebiehal vo firme aj vývoj softvéru riadenia strojov a vývoj ďalšieho podporného softvéru. Postupný vývoj jednotlivých uzlov (komponentov) elektroiskrových strojov nakoniec umožnil firme produkciu vlastných elektroiskrových strojov .


Od roku 2002 firma vyvíja vlastný softvérový systém na prípravu programov pre elektroiskrové rezacie stroje. Tieto snahy vyústili až do grafického softvérového produktu EmoCAM 2015.


V priebehu svojej existencie sa firma zaoberala aj vývojom jednoúčelových obrábacích strojov tak na báze elektroiskrovej technológie ako aj na báze iných technológií (elektroiskrové brúsiace zariadenie, trojosové frézovacie zariadenie na delenie materiálov, elektrochemická brúska).


Aktualizované: 03. 06. 2018