Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Služby spoločnosti Emotek s.r.o.

Servis strojov
Rekonštrukcie strojov

Rekonštrukcia riadiacich systémov a generátorov
Rekonštrukcia polohovacích systémov a odmeriavania polohy
Predĺženie rozsahu posuvov suportov na strojoch typu EIR 005
Výmena podrezávacieho systému (os C) za dvojosové vykláňanie drôtu

Inovácie riadiaceho softvéru strojov (sekcia "Produkty")
Výmena staršieho stroja za nový za doplatok
Generálne opravy strojov a repasáže strojov
Presná elektroiskrová koovovýroba - rezanie a hĺbenie
Školenia

Servis strojov

Naša firma realizuje servis elektroiskrových strojov, ktoré vyrába, a v obmedzenej miere aj servis ďalších typov elektroiskrových strojov tuzemského pôvodu (vyrobených prevažne v bývalej VUMA).

<< Hore


Rekonštrukcie strojov

Rekonštrukcia riadiacich systémov a generátorov

Rekonštrukcia sa týka strojov typu EIR 005, EIR002, EIR 003, EIH 001 a EID 005M. Rekonštrukciou aj nefunkčného zariadenia získate stroj neporovnateľne vyššej kvality a niekoľkonásobne vyšší výkon v porovnaní s pôvodným strojom.


a) Drôtové rezačky EIR 005 (002), EIR 003

 • mikroprocesorový riadiaci systém sa nahradí systémom na báze PC, príslušnou riadiacou elektronikou a softvérom so širokou škálou rôzných funkcii pre ovládanie, sledovanie a nastavovanie stroja (napr. automatické vyhľadanie rohu materiálu, meranie spotreby drôtu a pod.)

 • generátor sa nahradí generátorom nastavovaným cez počítač s niekoľkonásobne vyšším výkonom v porovnaní s pôvodným generátorom (tým sa rýchlosť rezania s zvýši niekoľkonásobne). Pomocou technologického softvéru je možné programovať nastavenie generátora počas rezania

 • Výhody:
  • úplne iná kvalita práce so strojom
  • výrazne vyššia spoľahlivosť riadenia aj generátora
  • niekoľkonásobne vyšší rezný výkon

b) Elektroiskrový hĺbiaci stroj EIH 001

 • riadenie stroja sa nahradí systémom na báze PC, príslušnou riadiacou elektronikou a softvérom s rozšírenými funkciami a pracovnými módmi

 • generátor sa nahradí novým typom počítačom riadeného generátora s nižším úbytkom elektródy a s lepšou detekciou defektných, poškodzujúcich oblúkových výbojov

 • Výhody:
  • výrazne vyššia spoľahlivosť riadenia aj generátora
  • komfortné ovládanie stroja s rozšírenými funkciami
  • zlepšené technologické parametre - nižší úbytok elektródy

c) Elektroiskrový hĺbiaci stroj EID 005M

 • stroj sa rekonštrukciou (podľa voľby typu rekonštrukcie) mení na programovateľný jednoosový alebo trojosový CNC stroj

 • riadenie stroja je realizované riadiacim systémom na báze PC, príslušnou riadiacou elektronikou a softvérom s rozšírenými funkciami a pracovnými módmi

 • generátor sa nahradí novým typom počítačom riadeného generátora s nižším úbytkom elektródy a s lepšou detekciou defektných, poškodzujúcich oblúkových výbojov

 • Výhody:
  • úplne iná kvalita stroja
  • vysoká spoľahlivosť riadenia aj generátora
  • komfortné ovládanie stroja s rozšírenými funkciami
  • zlepšené technologické parametre - nižší úbytok elektródy, kvalitná detekcia defektných stavov

<< Hore


Rekonštrukcia polohovacích systémov a odmeriavania polohy

Na strojoch typu EIR 003 a EIH 001 realizujeme kompletnú výmenu servosystému vrátane odmeriavacieho systému (optické pravítka).


Výmenou sa dosahuje vyššia presnosť polohovania (0.003 mm na celý rozsah posuvu), vyššia rýchlosť polohovania pri rýchloposuvoch (takmer dvojnásobná) a neporovnateľne vyššia spoľahlivosť polohovacieho systému.


Nový polohovací systém má navyše zabudovaný systém detekcie kolízie - nárazu do prekážky, čím zabráni mechanickému poškodeniu pri náraze v dôsledku nesprávnej obsluhy stroja.

<< Hore


Predĺženie rozsahu posuvov suportov na strojoch typu EIR 005

Je možné predĺženie posuvu a tým dĺžky rezu v jednej osi z 200 mm na 300 mm.

<< Hore


Výmena podrezávacieho systému (os C) za dvojosové vykláňanie drôtu

Táto výmena umožní rezanie s uhlom vyklonenia až do (plus-mínus) 8 stupňov a rezanie obrobkov s odlišnými alebo pootočenými či posunutými tvarmi vo vrchnej a spodnej rovine rezaného materiálu - dvojkontúrové rezanie.


Rezanie s podrezaním sa výrazne zjednoduší (odpadne ručné nastavovanie počiatočného vychýlenia vodítok). V rámci náhrady osi C sa teda inštalujú ďalšie dve riadené osi, čo samozrejme vyžaduje aj inštaláciu dvojkontúrového softvéru.

<< Hore


Výmena staršieho stroja za nový za doplatok

Ak máte záujem obnoviť svoj strojový park, nahradiť staršie stroje novšími typmi (napríklad aj s väčšími rozsahmi posuvov alebo s väčšími presnosťami), ponúka naša firma možnosť odkúpenia starého stroja resp. pri kúpe novšieho typu stroja odpočítanie jeho ceny od ceny nového zariadenia.

<< Hore


Generálne opravy strojov a repasáže strojov

Služby tohto typu zahŕňajú:

 • repasáž suportov strojov
  • vyčistenie, zostavenie suportov
  • výmena opotrebovaných častí
  • kontrola presnosti polohovania
 • repasáž pracovnej vane
  • kontrola prieraznej pevnosti
  • výmena izolácie pracovnej vane
  • prebrúsenie pracovnej dosky
 • repasáž prevíjacieho systému a vodítok
  • kontrola, zostavenie, výmena opotrebovaných prvkov
 • repasáž vodných agregátov
  • čerpadlá, ventily, deionizácia
 • povrchové úpravy strojov
  • vyčistenie, obnovenie náterov

<< Hore


Presná elektroiskrová koovovýroba - rezanie a hĺbenie

Naša firma zabezpečuje na svojich strojoch elektroiskrové rezanie a hĺbenie na zakázku.


K dispozícii sú elektroiskrové vyrezávacie stroje pre maximálny rozmer rezania 300 x 400 mm, výšku materiálu do 120 mm s uhlom vyklonenia do 8 stupňov. Maximálna hmotnosť obrobku je 150 kg.


Pre elektroiskrové hĺbiace práce máme k dispozícii trojosové hĺbiace stroje s maximálnou hmotnosťou obrobku do 300 kg. Maximálne posuvy sú X x Y x Z: 300 x 400 x 400 mm. Stroje sú vybavené aj technológiou gravírovania resp. značenia po naprogramovanej dráhe (využitie napríklad pri gravírovaní do tvrdých materiálov).


Zabezpečujeme aj vyiskrovanie zalomených závitníkov (vrtákov) bežne do priemeru 20 mm.


Zakázky prijímame na našej prevádzke v Beckove . Za doplatok 10 Sk/km od Vás materiál odvezieme aj Vám dovezieme hotové výrobky.

<< Hore


Školenia

Naša firma na objednávku realizuje školenia na obsluhu elektroiskrových strojov, prípadne na prácu so softvérom, ktorý dodávame.


Ak máte potrebu napríklad vyškoliť nových zamestnancov na obsluhu Vášho stroja alebo na prácu so softvérom prípravy programov, alebo ak máte nejasnosti či záujem o prehĺbenie vedomostí, môžme pre Vás realizovať školenie podľa Vašich požiadaviek.


Školenie môže prebehnúť buď v priestoroch našej firmy alebo vo Vašich priestoroch.

<< Hore

Aktualizované: 03. 06. 2018