Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Elektroiskrový hĺbiaci stroj EID 5 MB


Späť na hlavné menu

Riadiaci systém EID 5 MB

Riadiaci systém stroja EID 5 MB je postavený na báze počítačov typu PC s príslušným programovým vybavením. Obsahuje softvér na ovládanie a monitorovanie stroja, prípravu programov a na ďalšie pomocné režimy činnosti stroja.

Funkcie:


 • Obrábacie módy:
  • obrábanie po priamke v jednej osi (X, Y, Z)
  • obrábanie po priamke v priestore
  • planétovanie
  • obrábanie valcovej dutiny
  • gravírovanie obrazcov a textov
  Vo všetkých módoch je možnosť nastavenia resp. programovania obrábacieho režimu s pravidelným odskokom elektródy pre zlepšenie výplachu pracovného priestoru.
 • možnosť kompletnej prípravy riadiacich programov priamo na zariadení (i počas obrábania) s ich uchovaním na disketách resp. na pevnom disku
 • zobrazenie všetkých parametrov procesu, absolútnych, programových a úsekových súradníc na monitore počítača
 • možnosť nastaviťvšetky technologické parametre na ľubovoľný úsek programu
 • možnosť automatického nájazdu na :
  • referenčné body vo všetkých osiach
  • zadanú absolútnu a relatívnu súradnicu
  • okraj materiálu
  • stred drážky a stred otvoru
 • grafické zobrazenie postupu zahlbovania
 • grafické zobrazenie obrábania počas planétovania
 • grafické zobrazenie dráhy a postupu gravírovania

Aktualizované: 20. 03. 2009