Slovenská verzia
Magyar verziója
English version
Deutsche Version

Elektroiskrový hĺbiaci stroj EID 5 MB


Späť na hlavné menu

Technické parametre EID 5 MB

Maximálna hmotnosť obrobku: 50 kg
Maximálna výška obrobku: 150 mm
Rozsahy posuvov X x Y: 150 x 150 mm
Vertikálny posuv - elektrický 100 mm
Vertikálny posuv - manuálny 200 mm
Počet riadených osí: 3
Rozmery zariadenia: 1080 x 725 x 2000 mm

Polohovací systém

Nový servosystém je vybavený dvojitým odmeriavaním (nepriamym a priamym (optické odmeriavacie pravítka)) umožňujúcim detekovať aj kolízne stavy ako je náraz do prekážky a zabrániť tak mechanickému poškodeniu.

Vyznačuje sa:

  • vysokou spoľahlivosťou
  • vysokou presnosťou polohovania, danou použitím optických odmeriavacích pravítok
  • vysokou rýchlosťou polohovania v rýchloposuvoch a pri nájazdoch na referenčný bod

Generátor

Výkonový generátor je riadený samostatným počítačom. Generátor je vybavený systémom detekovania nepriaznivých oblúkových stavov, na výskyt ktorých reaguje riadiaci systém ich automatickým odstraňovaním.

Maximálny výkon generátora je 41 A .

Aktualizované: 20. 03. 2009